Lanxess worldwide

Corporate Website en | de

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more
Contact worldmap

LANXESS v strednej a východnej Európe

LANXESS je popredná chemická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou vyrábajúca produkty špeciálnej chémie. LANXESS je reprezentovaný na trhoch v Rakúsku, Poľsku, Slovensku a v Českej republike samostatnými predajnými spoločnosťami LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. so sídlom v Bratislave (Slovensko) a pobočkami vo Viedni (Rakúsko), Varšave (Poľsko) a v Budapešti (Maďarsko).

Viac informácií je dostupných na našej firemnej webovej stránke LANXESS.

http://www.lanxess.com

Kontakty

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Jana Beránková
Sales Manager Czech Republic and Slovakia

Phone: +420 603 222 362

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Peter Gergel
Inorganic Pigments

Phone: +421 2 3215 1640

send E-Mail close

LANXESS AG, Kennedyplatz 1, 50569 Cologne

Martin Kleimeier
High Performance Elastomers

Phone: +49 2339 1208300
Fax: +49 2339 1208301

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Milan Kožený
Advanced Industrial Intermediates / Sales

Phone: +420 603 222 346
Fax: +42 123 215 1699

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Eva Liptakova
Rhein Chemie Additives

Phone: +421 2 3215 1651
Fax: +421 2 3215 1699

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Stetinova 4, SK-811 04 Bratislava

Pavol Škultéty
High Performance Materials

Phone: +421 2 3215 1650
Fax: +421 2 3215 1699

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Wolfgang Heuchel
CEO of LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Phone: +421-2-32 15 16 61
Fax: +421-2-32 15 16 99

send E-Mail close

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., Pribinova 6, 811 09 Bratislava

Peter Gergel
Inorganic Pigments

Phone: +36 (1) 224 7041 (Bratislava)
Fax: +36 (1) 224 7049

send E-Mail close

Vyhľadávanie Produktov

  • Name / CAS
  • Industry
Note
Noted pages
Send